[Músicos que apoyan la Cultura Libre]

KILL THE DJ:
“Nantros,
f0u un coLp la memòria d’una toña que no pas conseguim escapçar, un jovE coL·Lectiu de duakeis contoalá. MataaL dj, entendre el camí entRe el mixatge i la creació musicaLe sense fEr l’staro entre lo plat i s’aGulla.
dEsde el ’99 en amunT passanT pel fUm, joHn, dOn, treN, caTer, jacksó, sAi, heaven, otto, naina i c0ca porTant bafles por doqUier i apitllopant-n’he vàries, in/out clubbeteos o el que f0r.
Electronique styla i cuLte a la “bon-vivant” respectant tot el què o qui es deiXi, conscients qu’il ya un killthedjFRANCE et qu’ils sont connus et tout mais on a jamais rien copié même pas volé et ils doivent le savoir parcequ’ils connaisent notre baLLe et nous connaissons leur label, paix, respect.
diT sigui de passada, entRe vermut i quintu, el diBuix ens desiGna un company de viatge i una inquietud enVers l’abstraktó: you liKe it seGuro”.


AT VERSARIS

“Allí donde termina la moda absurda y las herencias musicales del subsuelo se respetan. Allí donde el discurso del rap es sincero y no una fachada de mediocre egolatría. Allí donde usar la propia lengua no es estético sino naturalmente obvio. Allí donde, como decía Gramsci, la cultura no es un montón de datos enciclopédicamente (des)ordenados, sino un escalón hacia la conciencia de clase y anticapitalista… allí es donde empieza el rap de los At Versaris”