[CULTURA LLIURE]

El moviment per la Cultura Lliure és un moviment social que promou la llibertat de distribuir i modificar obres de creació a través d’Internet i tot tipus de mitjans de comunicació. El moviment critica les lleis restrictives relacionades amb el Copyright, ja que es considera que posen entrebancs a la creativitat. Creative Commons és una pàgina web que va ser iniciada per l’advocat Lawrence Lessig i que posa a disposició una llista de llicències que permeten compartir lliurement les obres sota certes condicions. El moviment per la Cultura Lliure és paral·lel al moviment pel Software Lliure, iniciat per Richard Stallman, fundador del projecte GNU i activista per la llibertat del programari lliure i el lliure intercanvi d’informació. Stallman va fer famosa la frase de que programari lliure significa “llibertat d’expressió” i no pas “cervesa per tothom”. Altres manifestacions d’aquest moviment és el dels anomenats hackers, el moviment pel lliure accés al coneixement i l’anomenat Copyleft. El concepte Cultura Lliure és també el títol del llibre que Lawrence Lessig va distribuir gratuitament per Internet el 2004.

Leave a Reply