[L’obra com a Work in Progress]

LA CREACIÓ DE LA MASSA CRÍTICA: L’OBRA IMMATERIAL DE [NO-RES].

ESQUEMA TRADICIONAL DE CREACIÓ ARTÍSTICA:
El públic entra en contacte amb l’artista un cop l’obra està finalitzada. L’obra és, doncs, en un 100% fruit de la creació de l’artista.
____________________________________________________________
ESQUEMA DE CREACIÓ PROPOSAT A [NO-RES]:
<>
El públic entra en contacte amb l’artista en la fase de producció de l’obra i això va creant una comunitat. Aquesta comunitat pot afectar a posteriori sobre la idea original de l’artista i influenciar-la lleugerament. La involucració augmenta gràcies a la difusió transversal que es fa del work in progress de l’obra audiovisual. Aquesta involucració afecta també la finalització de la pròpia obra, fusionant així l’equip creatiu amb el públic i deixant pas a la massa crítica que seguint l’experiència de [NO-RES] pot seguir desenvolupant idees per extrendre la creació (etapa de re-producció). L’artista té doncs, una funció viral en tot el procés.